Follow

Välkommen @blofroth ! Spännande att se om servern störtdyker pga fler än 1-2 användare - förhoppningsvis väntar den isf med det tills jag styrt upp en rutin för backuper!

· · Web · 1 · 0 · 0

@blofroth Mastodon kan vara rätt tungt beroende på hur många användare/hur mycket aktivitet det är på instansen, så specifikationerna på VPS:en som snacka.org ligger på är egentligen lite i klenaste laget. Men har fått en bra deal tillsvidare, så kör vidare här så länge det funkar iaf.

Sign in to participate in the conversation
snacka.org

Private server for experimenting with Mastodon.