Välkommen @blofroth ! Spännande att se om servern störtdyker pga fler än 1-2 användare - förhoppningsvis väntar den isf med det tills jag styrt upp en rutin för backuper!

Follow

@blofroth Mastodon kan vara rätt tungt beroende på hur många användare/hur mycket aktivitet det är på instansen, så specifikationerna på VPS:en som snacka.org ligger på är egentligen lite i klenaste laget. Men har fått en bra deal tillsvidare, så kör vidare här så länge det funkar iaf.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
snacka.org

Private server for experimenting with Mastodon.