Fixade några nya emojis!

:catjam: :cate: :sadness: :smug: :mastodon:

Bara kopierade från andra servrar den här gången, men ska testa att ladda upp egna så småningom också. Öppen för förslag! 🖖

(För övrigt skriver man dem som en shortcode med kolon före och efter - räcker att skriva inledande kolon och ett par bokstäver så visas förslag.)

Follow

Hittade ett par till:

:dnd: :yikes:

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
snacka.org

Private server for experimenting with Mastodon.